Desinfectie

Hyspray is een luchtvernevelingstoestel dat snel ruimtes en oppervlakken ontsmet met de oplossing HyPro technical.

Technische gegevens
• Hyspray is een licht en ergonomisch toestel voor verstuiving in een ruimte van 5m3 tot 165m3.
• De verspreidingstijd bedraagt 11 min voor 50 m3.
• Voltage: 230V of 115V.
Applicaties:
Hyspray kan samen gebruikt worden met een desinfectans op basis van 7% waterstofperoxide. Geschikt voor operatieafdelingen, intensive care, spoed diensten, mobiele eenheden, ambulances.

Andere Hymetec-producten:
• HyPro medical is een oplossing op basis van 3% waterstofperoxide. Het product reinigt en ontsmet doeltreffend oppervlakken en niet‐invasieve medische instrumenten. Voor meer details, raadpleeg de technische gegevens van HyPro medical.
• HyPro technical is een oplossing op basis van 7% waterstofperoxide dat via verneveling efficiënt oppervlakken en niet invasieve medische instrumenten ontsmet. Voor meer details, raadpleeg de technische gegevens van HyPro technical.

Hyspray is geen medisch hulpmiddel.

Efficiëntie
Er werden testen uitgevoerd volgens de normen EN 13727 + A2
(bactericide activiteit: S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), EN 13624
(gistdodende activiteit: C. albicans), EN 13704 (sporicide acitiviteit: B. subtilis) en EN 14476 (virus dodende activiteit bij polio virus 1).
Gebruik
HyPro technical is toepasbaar in verschillende domeinen zoals :
• Ziekenhuizen
• Medische centra
• Ambulances en ziekenvervoer
• Laboratoria
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
• Draag bij elk gebruik doeltreffende beschermende kledij (handschoenen, oogbescherming, masker).
• Controleer goed de houdbaarheidsdatum van het product.
• Raadpleeg het blad met de veiligheidsinfo
• Gebruik het product verwijderd van elke warmtebron.
• Hergebruik de lege flessen niet.
• Gebruik een aangepaste verstuiver
• Raadpleeg eerst de interne procedures in verband met hygiëne